Diskriminerande att utesluta leverantörer från ”skatteparadis”

Publicerad

Vid offentliga upphandlingar få det inte ställas diskriminerande och olikbehandlande krav, till exempel att kräva avsaknad av koppling till så kallade skatteparadis. Det slår Konkurrensverket fast efter att ha granskat Kalmar kommuns upphandlingspolicy. Kraven i kommunens policy strider mot upphandlingslagarna och följer inte principerna för offentlig upphandling.

Kalmar kommun har en policy för offentlig upphandling, en uppförandekod, som de kräver att alla som vill delta i offentliga upphandlingar ska underteckna. I uppförandekoden heter det bland annat: ”Våra leverantörer får ej ha någon koppling till företag baserade i s.k. ´skatteparadis´.” Detta krav är inte tillåtet att ställa enligt upphandlingslagarna och EU:s regler.

Konkurrensverket menar att kommunens krav brister i både transparens och proportionalitet och begränsar vissa leverantörers faktiska möjlighet att delta i upphandlingar.

– En kommun, eller en annan upphandlande myndighet, får ställa tydliga och välavvägda krav på det man köper, inklusive miljöhänsyn och sociala krav. Men det är viktigt att de samtidigt följer de regler och lagar som finns, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Att ställa otydliga och långtgående krav på att inte ha koppling till ”skatteparadis” är inte förenligt med reglerna.

Relaterad information