Direktupphandling av HVB-platser vid synnerlig brådska

Publicerad

Karlskrona kommun direkttilldelade under hösten 2015 avtal om HVB-platser för ensamkommande barn. Trots att avtalen omfattade mer än det omedelbara behovet kan kommunens direktupphandling vara förenlig med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Efter att Konkurrensverket fick ett tips om att Karlskrona kommun hade direkttilldelat ett avtal om HVB-platser för ensamkommande barn (HVB är en förkortning av hem för vård eller boende) har vi granskat kommunens avtal.

Efter att Konkurrensverket har fått svar på frågor från kommunen avslutar vi ärendet och skriver av det från vidare handläggning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information