Digital radio öppnar för ökad konkurrens

Publicerad

Konkurrensverket konstaterar att övergången till digital marksänd radio medför utrymme för fler radiokanaler och därigenom goda förutsättningar för ökad konkurrens jämfört med radiosändningar via FM-nätet. Om denna potential realiseras beror i hög grad på hur det tillkommande utrymmet regleras och upplåts.

I remissyttrandet förutsätter Konkurrensverket att information om övergången sprids i så god tid att konsumenter och återförsäljare inte i onödan köper radiomottagare som blir obrukbara efter en kort tid.

Dessutom bör formerna för utbyggnaden övervägas noga för att undanröja etableringshinder för framtida konkurrenter till de bolag som i dag dominerar radiomarknaden.

Därutöver anser Konkurrensverket att förutsättningarna för utsändning av radio via alternativa nät bör undersökas, i synnerhet som en övergång till digitalradio förutsätter en utbyggnad av ett helt nytt sändarnät.

Senast uppdaterad:

Relaterad information