Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket: Bredare uppdrag för Konkurrensverket

Pressmeddelande

Konkurrenspolitiken har kommit mer i fokus under senare tid, och så kommer det också att vara framöver. Det anser Dan Sjöblom som har tillträtt som generaldirektör för Konkurrensverket.

- Konkurrensverket har redan fått, och kommer att få fler, nya uppgifter och ökat ansvar. Det ska bli stimulerande att ta itu med det arbetet, säger Dan Sjöblom.

Kommande lagar reglerar när och hur offentliga organ agerar på konkurrensutsatta marknader, och att Konkurrensverket ska kunna ta myndigheter till domstol om de inte följt reglerna för offentlig upphandling. Sedan i höstas finns en ny konkurrenslag som myndigheten tillämpar. Dessutom ska Konkurrensverket följa utvecklingen på marknader som omregleras, till exempel apoteksmarknaden.

- Den starkare fokuseringen på konkurrensfrågor märks bland annat på det särskilda uppdraget att lämna konkreta förslag till hur konkurrensen kan förbättras. Vi ska redovisa uppdraget till regeringen den 31 mars, säger Dan Sjöblom.

Dan Sjöblom tillträdde som generaldirektör den 16 mars. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrensfrågor. De kommande sex åren ska han leda Konkurrensverket.

- Det är spännande att hantera en så stor verktygslåda med flera olika regler och lagar. Jag och Konkurrensverket kommer inte att tveka att använda verktygen, och om det behövs så ska vi också se till att vässa dem, säger Dan Sjöblom.

- Genom att driva ärenden och utföra vårt uppdrag framgångsrikt skapar vi respekt och förtroende. Och ett starkt förtroende är viktigt för att vi ska få in fler tips om skadliga karteller eller otillåtna offentliga upphandlingar. Det gäller också eftergiftsansökningar från företag som vill avslöja och ta sig ur en otillåten kartell, säger Dan Sjöblom.

På upphandlingsområdet är det viktigt att regelverket inte upplevs som onödigt krångligt.

- Reglerna ska ju vara ett stöd för företag, inte minst för de små och medelstora. Men jag undrar hur många små företag som ens försöker att lägga anbud. Vi måste få fler företag att lägga fler anbud för att konkurrensen ska utnyttjas effektivt, säger han.

Även internationellt har konkurrensfrågorna blivit mer aktuella, inte minst under de senaste månadernas finanskris.

- De högljudda kraven på statliga stöd och nationell protektionism kan leda till att balansen mellan olika företag på marknaden snedvrids. Därför är det viktigt att noga tänka över hur konkurrensen påverkas innan sådana åtgärder införs, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80

Relaterad information