Däckföretag dömda för olagligt anbudssamarbete

Pressmeddelande

De två däckföretagen Däckia och Euromaster döms att betala 2,5 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift för olagligt samarbete i samband med offentlig upphandling.

Det framgår av en dom från Stockholms tingsrätt. De båda företagen hade olagligt anbudssamarbete vid två upphandlingar som Rikspolisstyrelsen och Gästrike Inköp (som företrädde ett antal kommuner) genomförde år 2005.

– Jag är nöjd med att de båda företagen nu har dömts på alla punkter. Jag hoppas också att domen bidrar till att andra företag avhåller sig från otillåtna anbudssamarbeten som gör att vi får ett sämre utbyte från våra gemensamma skattepengar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Däckia AB, som idag ägs av däcktillverkaren Pirelli och vid tiden för överträdelserna ägdes av Goodyear, och Euromaster AB, med däcktillverkaren Michelin som ägare, är två av de största däckverkstadsföretagen i Sverige. Företagen kom överens om att lämna gemensamma anbud, inom ramen för Svenska Däckföreningen, i stället för att lämna egna anbud trots att de hade kunnat konkurrera i upphandlingarna.

– Konkurrerande företag får inte samarbeta om de kan lämna egna anbud i samband med offentliga upphandlingar. Däckia och Euromaster hade troligen kunnat lämna lägre priser i upphandlingarna om de konkurrerat om att få leverera däck. Det är viktigt att otillåtet samarbete inte tillåts undergräva nyttan av offentlig upphandling, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Trots att domen ger Konkurrensverket rätt i sak har tingsrätten endast dömt ut omkring en fjärdedel av den yrkade konkurrensskadeavgiften. Tingsrätten har också medgivit ersättning för delar av företagens rättegångskostnader. Konkurrensverket avser att noggrant analysera domen i dessa delar. Domen kan överklagas senast den 11 februari.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Trine Osen Bergqvist, processråd, tfn 08-700 15 23

Relaterad information