Cloettas förvärv av Candyking kan genomföras

Publicerad

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Cloetta AB:s förvärv av Candyking Holding AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Cloetta är ett konfektyrföretag baserat i Sverige som tillverkar och säljer choklad- och sockerkonfektyr, pastiller, tuggummi, nötter och natursnacks. Cloetta säljer sina konfektyr- och natursnacksprodukter i förpackad form och i lösvikt till grossister och detaljhandeln. Sedan 2015 är Cloetta även grossist av lösviktskonfektyr.

Candyking är ett svenskt företag specialiserat inom grossistförsäljning av lösviktskonfektyr och natursnacks. Företagets verksamhet består huvudsakligen av att köpa in lösviktskonfektyr och natursnacks i lösvikt från olika producenter och komponera ett sortiment med tillhörande tjänster framför allt till dagligvaruhandeln.

Konkurrensverket har utrett förvärvets effekter på den aktuella marknaden och bedömt att förvärvet inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information