Brutet samägande bra för konkurrensen

Publicerad

- Det är bra att regeringen nu agerar för att åstadkomma en bättre konkurrens på elmarknaden. Det säger generaldirektör Claes Norgren om beskedet att bryta samägandet av kärnkraftverken.

Regeringen har för avsikt att genom en rad åtgärder stärka konkurrensen på elmarknaden. Det framgår av en artikel i Dagens Industri (7/2-08) med rubriken ”Nu ändrar vi ägandet av kärnkraften”, skriven av näringsminister Maud Olofsson.

I artikeln nämns bland annat insatser för en ökad harmonisering av den nordiska elmarknaden med en gemensam systemoperatör för de nordiska stamnäten, investeringar för att öka överföringskapacitet och säkra försörjningstryggheten, stärkt tillsyn, översyn av samägandet av kärnkraftverken och insatser för ny produktion.

- Det är bra att regeringen nu agerar för att åstadkomma en bättre konkurrens på elmarknaden, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

- Från Konkurrensverket har vi tidigare lagt fram en rad förslag som ligger i linje med vad regeringen nu gör. Jag är övertygad om att åtgärderna på sikt kommer att leda till en effektivare elmarknad.

På marknader som öppnats för konkurrens efter att ha varit starkt reglerade uppstår ibland konkurrensproblem. Elmarknaden, som regelreformerades 1996, är inget undantag. Konkurrensverket har hela tiden noga följt utvecklingen, noterat brister och tagit fram möjliga lösningar.

Relaterad information