Brister i Västra Götalandsregionens valfrihetssystem

Publicerad

Utformningen och tillämpningen av ickevalsalternativet i Västra Götalandsregionens valfrihetssystem ”VG Primärvård” strider mot lagen om valfrihetssystem (LOV).

Bland annat framgår det inte av förfrågningsunderlaget hur ”närhetsprincipen” ska tillämpas i en situation när två vårdcentraler har samma adress.

Då regionen exempelvis skulle tillämpa närhetsprincipen har en vårdcentral som drivs i egen regi erbjudits dubbelt så många invånare som en annan, trots att båda ligger på samma adress.

I december 2009 behandlade Konkurrensverket ett annat ärende, som också berör ickevalsalternativet i VG Primärvård. I det beslutet konstaterade Konkurrensverket bland annat att regler som innebär att invånare som valt en vårdcentral i ett tidigare listningssystem eller besökt en vårdcentral minst tre gånger under de senaste femton månaderna, kan erbjudas denna vårdcentral som ickevalsalternativ utan att det strider mot LOV.

Relaterad information