Bredbandsstöd bör gå till byalagen

Publicerad

Samhällsstöd till bredbandsutbyggnad bör utformas så att det inte påverkar konkurrensen på marknaden. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Jordsbruksverket.

I ett yttrande till Jordbruksverket framhåller Konkurrensverket att det är bättre att ge stöd till konsumenterna, i detta fall byalagen, som sedan köper tjänster på en fri marknad.

I yttrandet till Jordbruksverket invänder Konkurrensverket mot förslaget att stödmottagarna ska tillfrågas om stöd behövs. Detta räcker inte som kontrollmekanism för att urskilja vad som ska vara stödberättigat från det som redan är kommersiellt gångbart, och därmed inte behöver stöd. Om stöd lämnas till projekt som är kommersiellt gångbart tränger det ut stöd till sådana projekt som hade behövt stöd.

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad:

Relaterad information