Bra med redovisningscentraler för taxi

Publicerad

Konkurrensverket välkomnar utredningens förslag att införa regler som innebär att samtliga taxiföretag ska överföra uppgifterna i sina taxametrar till särskilda redovisningscentraler. Samtidigt avstyrks förslaget att upphäva möjligheten att bevilja undantag från kravet på taxameter.

Konkurrensverket har även tidigare i olika sammanhang fört fram att det är angeläget att överföra taxameteruppgifter till särskilda så kallade redovisningscentraler och välkomnar därför utredningens förslag.  

Det är dock tänkbart att nya former av, eller helt andra möjliga innovativa lösningar än dagens taxametrar kommer att utvecklas i framtiden. Det finns redan idag alternativa tekniska lösningar för registrering och betalning av taxiresor. Om möjligheten att bevilja undantag från taxameterkravet försvinner kommer detta sannolikt att försvåra en utveckling som kan vara positiv för konkurrensen och taxikunderna.  

Konkurrensverket föreslår därför att möjligheten till en mer teknikneutral lösning utreds närmare som uppfyller lika höga krav som utredningen nu föreslår med syfte att stävja förekomsten av fusk och förbättra Skatteverkets kontrollmöjligheter.

Relaterad information