Bra med effektivare konkurrensregler

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en utredning för att effektivisera tillämpningen av konkurrensreglerna. Konkurrensverket välkomnar initiativet.

– Det är bra om våra verktyg vässas ytterligare, då blir tillsynen effektivare till nytta för både företag och skattebetalare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 6 mars 2013. Utredare är Severin Blomstrand, justitieråd vid Högsta domstolen.

Relaterad information