Bra för marknaden att Assa Abloys förvärv av utmanare inte blir av

Publicerad

Konkurrensverkets ingripande har lett till att Assa Abloy inte fullföljer köpet av Prokey, den enda konkurrenten på marknaden för grossistjänster till låssmeder. Därmed försämras inte konkurrensen, vilket i slutänden gynnar konsumenterna.

Konkurrensverkets ingripande har lett till att Assa Abloy inte fullföljer köpet av Prokey, den enda konkurrenten på marknaden för grossistjänster till låssmeder. Därmed försämras inte konkurrensen, vilket i slutänden gynnar konsumenterna.

Konkurrensverket drar tillbaka sin stämningsansökan mot Assa Abloy där Konkurrensverket yrkade att tingsrätten skulle stoppa förvärvet av Prokey. Detta efter att Assa Abloy har meddelat att affären inte längre är aktuell.

– Vi har uppnått vårt mål att stoppa denna konkurrensskadliga koncentration på marknaden. Att affären inte blir av gynnar konsumenterna. Svenska låssmeder kan nu behålla möjligheten att välja mellan alternativa leverantörer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Assa Abloy har utan framgång också gjort processuella invändningar mot att Konkurrensverket skulle få saken prövad av domstolen.

Att affären inte skulle genomföras var just det som Konkurrensverket eftersträvade med stämningsansökan. Konkurrensverkets utredning visade att företagskoncentrationen väsentligen skulle försämra konkurrensen på marknaden för grossistjänster till låssmeder. Det hade kunnat leda till sämre utbud och högre priser för inte minst låssmedföretagen i Sverige. Därmed hade också konsumenterna blivit förlorare.

För ytterligare information, kontakta:
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Trine Osen Bergqvist, processråd, tfn 08-700 15 23

Relaterad information