Bra för kabel-TV-kunder att ComHems förvärv inte blir av

Publicerad

Konkurrensverkets ingrepp leder till att ComHem inte fullföljer köpet av Canal Digitals kabel-TV-verksamhet. Därmed försämras inte konkurrensen, vilket gynnar kabel-TV-kunderna.

Konkurrensverket drar tillbaka sin stämningsansökan mot ComHem som var avsedd att stoppa företagets förvärv av Canal Digitals kabel-TV-verksamhet. Detta efter att ComHem har meddelat att affären inte längre är aktuell.

- Vi har uppnått vårt mål att stoppa denna konkurrensskadliga koncentration på kabel-TV-marknaden. Att affären inte blir av gynnar svenska kabel-TV-kunder, som behåller möjligheten att välja mellan alternativa leverantörer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Att affären inte skulle genomföras var just det som Konkurrensverket eftersträvade med stämningsansökan. Konkurrensverkets utredning visade att koncentrationen skulle försämra konkurrensen på marknaden för kabel-TV. Det hade kunnat leda till sämre utbud och högre priser för kabel-TV-kunderna.

Relaterad information