Bra besked som stärker mäklarnas kunder

Pressmeddelande

Beskedet att Swedbank, som redan äger Fastighetsbyrån, låter köpet av Svensk Fastighetsförmedling återgå är en stor framgång för bostadssäljarna, framhåller Konkurrensverket.

Konkurrensverket har med oro sett hur mäklarmarknaden var på väg att få en mycket stark aktör då Swedbank, som redan ägde Fastighetsbyrån, förvärvade Svensk Fastighetsförmedling. Nu dras affären tillbaka, och det är ett besked som gynnar marknaden och bostadssäljarna.

– Jag är mycket nöjd att affären nu stoppas. När ettan på en marknad köper tvåan så är risken stor att det uppstår problem med konkurrensen. Och så var det i detta fall, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Det är bra att det även i fortsättningen finns ett oförändrat antal mäklare att välja mellan. Detta gäller särskilt på lokala marknader. I väldigt många kommuner hade konkurrensen försämrats om affären fått genomföras, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har granskat Swedbanks förvärv och vänt sig till domstol för att få ett förbud mot affären. Stockholms tingsrätt beslöt i december 2014 att gå på Konkurrensverkets linje och förbjuda affären. Swedbank överklagade till Marknadsdomstolen som i två veckor hållit huvudförhandling. Dom skulle ha meddelats den 7 april, men Swedbank valde alltså att inte vänta på domen utan stoppar nu själva affären.

I och med att ärendet dras tillbaka från Marknadsdomstolen så är det tingsrättens beslut som gäller, alltså att köpet förbjuds. Det är nu Swedbanks ansvar att omedelbart se till att affären återgår till vad som gällde tidigare.

– Det är bra att de närmare 190 franchisetagarna inom Svensk Fastighetsförmedling köper Svensk Fastighetsförmedling, och att det fortsatta ägandet är separerat från Fastighetsbyrån. Det innebär att konkurrensen kan vidmakthållas, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

– Vi hade goda argument för ett förbud, och det visade också den tydliga domen från Stockholms tingsrätt. Detta är en lösning som är bra för bostadssäljarna, säger Per Karlsson.

Företagskoncentrationer över en viss storlek ska anmälas till Konkurrensverket. Varje år granskas 50 – 60 företagskoncentrationer. Ett fåtal av dessa leder till krav på förbud eller avyttring av verksamheter. Det är dock ovanligt att företagen står på sig hela vägen till domstolsavgörande. Senast en företagskoncentration avgjordes i domstol var 1998.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information