Böteskrav för skolbygge utan konkurrensutsättning

Pressmeddelande

Det kommunalägda bolaget Lejonfastigheter i Linköping krävs på 135 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket går nu till domstol med böteskravet eftersom upphandlingen skett utan annonsering och konkurrensutsättning.

Den aktuella upphandlingen gällde ombyggnad och inredning av en skolrestaurang. Avtal skrevs med en viss leverantör utan föregående annonsering med motiveringen att leverantören var den enda som kunde genomföra projektet.

Enligt Konkurrensverkets uppfattning finns det dock alternativa leverantörer på marknaden som hade kunnat utföra uppdraget. Eftersom upphandlingen inte annonserades fick dessa inte möjlighet att lägga anbud på projektet.

Om den aktuella leverantören verkligen kan bedömas ha varit ensam om att kunna genomföra uppdraget anser Konkurrensverket att projektet på ett otillåtet sätt utformats så att andra leverantörer utestängts.

– Huvudregeln är att alla offentliga upphandlingar över 284 000 kronor ska annonseras och konkurrensutsättas innan kontrakt skrivs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det aktuella avtalet mellan Lejonfastigheter och leverantören var värt cirka 1,8 miljoner kronor. Konkurrensverket har lämnat in en ansökan till Förvaltningsrätten i Linköping. Där krävs att domstolen ålägger Lejonfastigheter att betala 135 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta: Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80 Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Relaterad information