Böteskrav för otillåtna direktupphandlingar

Publicerad

Konkurrensverket kräver att Stockholms läns landsting ska betala 270 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för otillåtna direktupphandlingar.

Landstinget har, enligt Konkurrensverket, slutit avtal med en leverantör för behandling av höftartroskopier och akuta knäskador utan att följa upphandlingsreglerna. Värdet av kontrakten har beräknats till drygt tre miljoner kronor. Konkurrensverket ansöker nu hos Förvaltningsrätten i Stockholm att den ska besluta om böter/ upphandlingsskadeavgift på 270 000 kronor för landstinget.

Senast uppdaterad:

Relaterad information