Böteskrav för otillåten direktupphandling

Publicerad

Kommunala bolaget Got Event i Göteborg gjorde en otillåten direktupphandling av underlagsmaterial inför EM i ridsport 2017. Den otillåtna upphandlingen gjordes även i strid mot ett tidigare domstolsbeslut, och är därmed ett uppenbart fall av domstolstrots.

Konkurrensverket går nu till domstol och kräver att Got Event döms att betala 550 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

I samband med EM i ridsport 2017 hyrde det kommunala event-företaget Got Event AB underlagsmaterial till arenorna. Avtalet träffades trots att Förvaltningsrätten i Göteborg beslutat att affären tills vidare inte fick genomföras. Samma domstol har också slagit fast att inköpet är en otillåten direktupphandling men att avtalet ändå skulle bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. I sådant fall är det obligatoriskt för Konkurrensverket att ansöka om böter/upphandlingsskadeavgift.

Det aktuella kontraktsvärdet uppgår till 5,51 miljoner kronor. Konkurrensverket kräver nu att Got Event döms att betala 550 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information