Böter för Sjöfartsverket för felaktig upphandling

Publicerad

Förvaltningsrätten i Jönköping har bifallit Konkurrensverkets krav på böter/upphandlingsskadeavgift för Sjöfartsverket.

När Sjöfartsverket år 2011 skulle renovera slussarna i Trollhätte kanal anlitades en leverantör utan föregående offentlig upphandling. En annan leverantör begärde i förvaltningsrätten att avtalet skulle ogiltigförklaras eftersom det ingåtts genom en otillåten direktupphandling. Förvaltningsrätten kom fram till att Sjöfartsverket gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling, men beslutade att avtalet ändå måste bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Förvaltningsrätten såg risker att slussarna i kanalen kunde brista om avtalet inte fick fullföljas, vilket skulle utgöra fara för liv och hälsa.

I och med det tidigare domstolsbeslutet hade Konkurrensverket enligt lagen om offentlig upphandling en obligatorisk skyldighet att ansöka om böter/upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Jönköping har nu bifallit Konkurrensverkets ansökan och fastställt att Sjöfartsverket ska betala en upphandlingsskadeavgift på 1 100 000 kronor. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten.

Ärendet visar på vikten av att upphandlande myndigheter startar sina upphandlingar i så god tid att överprövning av tilldelningsbeslutet hinns med innan leverans ska ske.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Jönköping den 1 februari. Förvaltningsrättens målnummer är 5355-11.

Relaterad information