Böter för Kustbevakningen för felaktig upphandling

Publicerad

Förvaltningsrätten i Växjö har bifallit Konkurrensverkets krav på böter/upphandlingsskadeavgift för Kustbevakningen. Att det inte är första gången som Kustbevakningen bryter mot upphandlingsreglerna är en försvårande omständighet, menar domstolen.

Under våren 2011 köpte Kustbevakningen kommunikationsutrustning från en leverantör. Före köpet skickade Kustbevakningen en offertförfrågan till fem utvalda leverantörer. Affären skedde som en direktupphandling och det gjordes ingen annonsering i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Avtalets värde uppgick till 395 100 kronor, vilket är över gränsen för direktupphandling men under tröskelvärdet.

Förvaltningsrättens dom går helt på Konkurrensverkets linje och den utdömda upphandlingsskadeavgiften, 35 000 kronor, är det belopp som Konkurrensverket yrkat.

Domstolen slår också fast att det är den upphandlande myndigheten som måste lägga fram bevis för att en direktupphandling ska kunna tillåtas.

Konkurrensverket har uppmärksammat Kustbevakningen på liknande felaktigheter tidigare och det gör att sanktionsvärdet för den otillåtna direktupphandlingen är särskilt högt, enligt förvaltningsrätten. Upphandlingsskadeavgiften får enligt lagens bestämmelser inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet. I detta fall ska Kustbevakningen betala en upphandlingsskadeavgift som uppgår till drygt nio procent av kontraktsvärdet.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Växjö den 15 februari. Förvaltningsrättens målnummer är 286-12. Läs domen (3 Mb)

Andra domar om upphandlingsskadeavgift finns tillgängliga i vår databas för domstolsavgöranden, välj ärendetyp "Upphandlingsskadeavgift".

Relaterad information