Böter för Försvarsmakten efter felaktig upphandling

Pressmeddelande

Försvarsmakten har dömts att betala böter/upphandlingsskadeavgift för genomförd otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket krävde i en ansökan till förvaltningsdomstolen att Försvarsmakten skulle betala 270 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift efter otillåten direktupphandling av vissa annonseringstjänster. Nu går Förvaltningsrätten i Stockholm på Konkurrensverkets linje och dömer Försvarsmakten att betala böterna. Av domen framgår också att även muntliga avtal kan vara otillåtna direktupphandlingar och leda till böter.

Domen är den första från en förvaltningsdomstol efter att Konkurrensverket på eget initiativ ansökt om att en myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift. Numera är det möjligt för Konkurrensverket att kräva att förvaltningsdomstol ska döma ut böter vid regelbrott. Så har skett i detta fall.

– Jag är nöjd med att förvaltningsdomstolen gått på Konkurrensverkets linje. Upphandlingsreglerna finns som en garanti för att skattebetalarnas pengar används på det bästa och mest effektiva sättet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Det är bra att det nya regelverket kan stävja slentrianmässiga avrop från tidigare leverantörer och att sådant otillåtet beteende kan leda till konsekvenser för myndigheten.

Just nu väntar ytterligare ett 10-tal ansökningar om böter på avgöranden i förvaltningsdomstolar som rör felaktiga offentliga upphandlingar.

Domen från förvaltningsdomstolen är möjlig att överklaga till kammarrätten.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Stockholm den 3 februari. Förvaltningsrättens målnummer är 23243-11.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Relaterad information