Bolånefonder kan öka konkurrensen på bolånemarknaden

Publicerad

Bolånefonder erbjuder pensions- och försäkringsbolag att investera direkt i bolån utan att de traditionella bankerna är inblandade. Företeelsen är ny på den svenska bolånemarknaden. Detta framgår av en ny uppdragsforskningsrapport från Konkurrensverket.

Rapporten är skriven av ekonomie licentiat Tomas Pousette på uppdrag av Konkurrensverket. Det är författaren själv som svarar för innehåll och slutsatser i rapporten.

Enligt författaren leder de nya aktörernas inträde på marknaden till att förutsättningarna för konkurrens blir större på bolånemarknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information