Bolagisera myndigheters konkurrensutsatta näringsverksamhet

Publicerad

I ett yttrande till regeringen över ett utredningsförslag om att bolagisera delar av Lantmäteriet föreslår Konkurrensverket att strukturella åtgärder som rör myndigheters konkurrensutsatta näringsverksamhet ges hög prioritet.

I ett betänkande om Lantmäteriet och myndighetens division Metria (SOU 2010:3) föreslås att större delen av divisionens näringsverksamhet, som konkurrerar med privata företag, ska bolagiseras. Konkurrensverket tillstyrker förslaget. Detta ökar förutsättningarna för en effektiv konkurrens och resursanvändning till nytta för samhällsekonomin och ytterst konsumenterna. I likhet med betänkandet anser Konkurrensverket att det nya bolaget på sikt inte bör ägas av staten.

Utöver Lantmäteriet har utredningar uppmärksammat andra statliga myndigheter som kombinerat myndighetsuppgifterna med en omfattande konkurrensutsatt näringsverksamhet. Här finns förslag om att genomföra strukturella åtgärder – till exempel en bolagisering av verksamheten, alternativt att den överlämnas till annan huvudman eller att den avvecklas. Dessa förslag har främst syftat till att öka transparensen på området, undvika en snedridning av konkurrensen och att öka rättssäkerheten för myndighetens tillsynsobjekt när dessa bedriver konkurrerande verksamhet med myndigheten.

Konkurrensverket anser att statsmakterna bör ge hög prioritet åt den här typen av åtgärder som rör myndigheters konkurrensutsatta verksamhet. Det finns, vid sidan av Lantmäteriets nämnda verksamhet, skäl att också överväga en bolagisering av Riksantikvarieämbetets och Jordbruksverkets konkurrensutsatta verksamhet som gäller uppdragsarkeologi respektive djursjukvård.

Relaterad information