Bokhandelsförvärv kräver fördjupad undersökning

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning och närmare granska det planerade samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia.

KF Media, Stiftelsen Natur&Kultur och Killbergs Bokhandel har i augusti anmält förvärv av gemensam kontroll över Akademibokhandelsgruppen och butikskedjan Bokia.

KF Media omfattar KF-koncernens bolag inom förlag och bokhandel, Norstedts Förlagsgrupp och Akademibokhandelsgruppen, som i sin tur driver butikskedjan Akademibokhandeln.

Stiftelsen Natur & Kultur och Killbergs bokhandel är tillsammans majoritetsägare i butikskedjan Bokia.

För att kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationens effekter krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en särskild undersökning. Bedömningen ska beakta om den planerade koncentrationen påtagligt hämmar konkurrensen.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet upp till tre månader. Senast den 13 december 2012 ska Konkurrensverket slutligt bedöma om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt om att stoppa förvärvet.

Relaterad information