Boenden behöver inte stoppas av upphandlingsregler

Pressmeddelande

Det är en prioriterad uppgift att skaffa tak över huvudet åt alla de flyktingar som söker sig till vårt land. Eventuella överprövningar av direktupphandlingar av boenden behöver inte fastna i domstolsprocesser. Det framhåller Konkurrensverket med anledning av ett remissvar till regeringen.

– Det är en extraordinär situation som nu råder med stora behov av att skaffa boenden och annat nödvändigt åt många människor som söker skydd i vårt land. Eventuella överprövningar av direktupphandlingar får inte leda till långa domstolsprocesser som innebär att boenden står tomma samtidigt som människor står utan bostad, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Regeringen har föreslagit vissa ändringar i upphandlingsreglerna för att underlätta för kommuner och Migrationsverket att svara upp mot den ökade flyktingströmmen.

I ett yttrande till regeringen framhåller Konkurrensverket bland annat att redan dagens upphandlingsregler gör det möjligt att direktupphandla utan att riskera att upphandlingarna stoppas i domstol. I yttrandet lämnas också förbättringsförslag inför en lagändring.

– Vi vill öppna för en snabb hantering när det gäller upphandling i de synnerligen brådskande situationer som nu råder. En krissituation av den dignitet som vi nu ser måste kunna hanteras utan att långdragna överprövningar sätter käppar i hjulen, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74

Senast uppdaterad:

Relaterad information