Blyfri flygbensin ska specificeras utifrån internationell standard

Publicerad

Konkurrensverket stöder Transportstyrelsens förslag att utgå från internationell standard i specifikationen för en svensk miljöklass för blyfri flygbensin. Det framgår av ett yttrande till miljödepartementet.

Däremot avstyrker Konkurrensverket den del av förslaget som utesluter standard ASTM D 6227 från den svenska miljöklassen. Transportstyrelsen har inte visat tillräckliga skäl för uteslutandet i sin utredning. För Konkurrensverket är det viktigt att reglerna är tydliga, konkurrensneutrala och transparenta samt att de tillämpas generellt och teknikneutralt.

Relaterad information