Bilprovning i konkurrens är bra – om det genomförs på rätt sätt

Publicerad

En öppning av bilbesiktningsmonopolet som leder till konkurrensutsättning är bra för konsumenterna. Men det förslag som presenterats leder inte till fungerande konkurrens och ger inte önskvärda förbättringar för konsumenterna. Det bör därför inte genomföras framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket föreslår att staten säljer ett stort antal besiktningsstationer för att skapa förutsättningar för en fungerande konkurrens.  Målet bör vara att skapa en marknad med ett flertal besiktningsföretag där AB Svensk Bilprovning inte är dominerande.

– Det är bra för konsumenterna om monopolet för bilprovning kan upphöra. Om detta görs på rätt sätt skapas möjligheter för kunderna att få bättre service, bland annat ökad tillgänglighet, säger t f generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

Konkurrensverket skriver i sitt yttrande till regeringen att det nu remitterade förslaget att avveckla besiktningsmonopolet för tre företag, däribland Bilprovningen, inte kan läggas till grund för en regelreformering. Det beror främst på att förslaget inte ger förutsättningar för att det efter en omreglering ska finnas en väl fungerande konkurrens. Fördelarna för fordonsägarna, till exempel ett ökat utbud eller bättre service, måste beaktas. Här måste även risken för orimligt höga priser, inte minst i glesbygd, vägas in.

Konkurrensverket förslår också att en myndighet, förslagsvis Vägverket, får uppgiften att informera fordonsägarna om inställelse för besiktning och informera om de olika företag som får utföra besiktningar. Då får fordonsägarna möjlighet att själv välja företag, plats och tidpunkt för besiktning.

Bilprovningens ägarstruktur och styrelsesammansättning måste också ses över, skriver Konkurrensverket. Företaget måste vara helt fristående från nuvarande bransch- eller intresseorganisationer med koppling till främst bilreparationssektorn och yrkesmässig persontrafik.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Per-Arne Sundbom, konkurrensråd, tfn 08-700 16 19

Relaterad information