Billigare flygbuss med konkurrens

Publicerad

Efter agerande från Konkurrensverket finns nu konkurrens på flygbussresor till och från Skavsta flygplats. Det har lett till sänkta biljettpriser för konsumenterna.

Flygbusstrafiken mellan Skavsta flygplats och Cityterminalen i Stockholm har sedan flera år tillbaka utförts av Flygbussarna. När konkurrenten Fly by Coach i april 2009 startade flygbusstrafik på sträckan stötte bolaget på problem.

Efter kontakter mellan Konkurrensverket och parterna ingick Skavsta flygplats i slutet av juli ett avtal med Fly by Coach. Uppgörelsen medför konkurrens på sträckan, vilket gynnar resenärerna till och från Skavsta flygplats som ligger utanför Nyköping.

Under våren 2009 förde Fly by Coach diskussioner med Skavsta flygplats om bolagets avsikt att före slutet av april börja trafikera sträckan Skavsta flygplats - Cityterminalen. Något avtal kom inte till stånd men Skavsta flygplats anvisade av säkerhetsskäl Fly by Coach två angöringsplatser. Fly by Coach var missnöjt med platserna och att varken kunna sälja biljetter eller marknadsföra sina tjänster i flygplatsterminalen. Man tyckte att man inte kunde konkurrera på lika villkor som den redan etablerade operatören Flygbussarna.

Konkurrensverket har haft ett flertal kontakter med Fly by Coach och Skavsta flygplats och gjort platsbesök på flygplatsen. Därefter har Fly by Coach och Skavsta träffat avtal om flygbusstrafiken. Konkurrenssituationen har därmed förbättrats markant.

Under förra året åkte närmare en miljon resenärer med flygbuss mellan Cityterminalen och Skavsta flygplats. Sedan Fly by Coach tog upp trafiken har biljettpriset sänkts ett flertal gånger och olika kampanjerbjudanden har förekommit som ytterligare pressat priserna till förmån för flygbussresenärerna.

Relaterad information