Beslut om kommittédirektiv för ny Upphandlingsmyndighet

Publicerad

Nu har regeringen beslutat om ett direktiv till den organisationskommitté som ska genomföra arbetet med att bilda en ny myndighet för upphandlingsstöd. Upphandlingsmyndigheten, som den nya myndigheten ska heta, ska kunna komma igång 1 september. En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten, men vem som ska leda kommittén är inte klart ännu. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet och ha ett insynsråd, och utredaren ska bland annat lämna förslag till instruktion och regleringsbrev.

Senast uppdaterad:

Relaterad information