Behåll konkurrensneutralitet på marknaden för posttjänster

Publicerad

Samtliga postoperatörer som uppfyller krav för samhällsomfattande posttjänster bör behandlas lika ur skattesynpunkt. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över Finansdepartementets förslag om att PostNord ska undantas från momsplikt.

På grund av att Sverige inte följer EU-direktivet om att posttjänster skall vara momsbefriade har Finansdepartementet föreslagit att PostNord skall undantas från momsplikt.

PostNord är inte ensamt på marknaden varför förslaget innebär att konkurrensförhållandena snedvrids. Det betonar Konkurrensverket som därför avstyrker förslaget om att enbart undanta PostNord från momsskyldighet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information