Bättre upphandlingar med kontroll, framförhållning och uppföljning

Publicerad

Håll koll. Ha framförhållning. Följ upp. De tre uppmaningarna riktar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom till alla som arbetar med offentlig upphandling.

I samband med ett anförande på Upphandlingsforum betonade Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom betydelsen av att använda den kunskap som finns hos de professionella upphandlarna.

– Jag ser tecken på att de som arbetar med offentliga upphandlingar har en något starkare position idag än tidigare. Det är bra, sa Dan Sjöblom.

Till alla som arbetar med offentlig upphandling riktade han tre uppmaningar:

  • Håll koll – Se till att planera och ta lärdom av era egna erfarenheter.
  • Ha framförhållning – Upphandla och skriv avtal i tid. Ta höjd för eventuella överprövningar.
  • Följ upp – Kontrollera om det som levereras stämmer med avtalet.

Dan Sjöblom framhöll också att fler otillåtna direktupphandlingar skulle kunna tas till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift om preskriptionstiden fördubblades till två år.

– En förlängning av tidsfristen skulle utöka Konkurrensverkets möjligheter att göra en effektiv prioritering och sannolikt ytterligare bidra till ökad respekt för regelverket. Det kan därför vara lämpligt att titta närmare på denna fråga i samband med de pågående insatserna för översyn av regelverken, sa Dan Sjöblom.

Relaterad information