Bättre konkurrens på flygmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket ser positivt på Europeiska kommissionens förslag till nya förordningar om fördelning av start- och landningstider och marktjänster på flygplatser.

Förslagen kan bidra till förbättrad konkurrens, såväl mellan flygbolag som mellan leverantörer av marktjänster på Europas flygplatser.

Relaterad information