Bättre konkurrens på elmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig till Näringsdepartementet över två rapporter från Energimarknadsinspektionen; Elområden i Sverige – analys av utvecklingen och konsekvenserna på marknaden och Systemet med anvisad elhandlare – översyn och förslag till åtgärder.

Systemet med elområden - inget marknadsmisslyckande

Områdesindelning av elmarknaden skapar förutsättningar för bättre konkurrens. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport: Elområden i Sverige – analys av utvecklingen och konsekvenserna på marknaden.

Sedan den 1 november 2011 är den svenska elmarknaden indelad i fyra områden. På uppdrag av regeringen har Energimarknadsinspektionen analyserat områdesindelningens konsekvenser. I remissvaret över Energimarknadsinspektionens rapport, framhåller Konkurrensverket att systemet har medfört högre elpriser i södra Sverige, men problemet ligger inte i elområdesindelningen, utan främst i en eftersatt uppgradering av det svenska stamnätet. Indelning i elområden ger rätt styrsignaler till marknaden för var investeringar i nät, produktion och konsumtion bör göras. Det skapar även bättre transparens i prisbildningen. Konkurrensen påverkas inte negativt, skriver Konkurrensverket. (Dnr 334/2012)

Konkurrensutsatt elmarknad kräver aktiva kunder

Konkurrensutsatta marknader kräver välinformerade och aktiva kunder för att fungera effektivt. För att få fler att göra medvetna val av elhandlare är det angeläget med åtgärder. Det betonar Konkurrensverket i ett yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport: Systemet med anvisad elhandlare - översyn och förslag till åtgärder. (Dnr 377/2012)Relaterad information