Bättre konkurrens med rent spel

Publicerad

Det finns stora pengar att tjäna på att avslöja en kartell. Det framhöll Anne Vadasz-Nilsson, avdelningschef vid Konkurrensverket, vid ett seminarium i Göteborg.

Statistik som Vägverket tagit fram i samband med att asfaltkartellen avslöjades, visar att det genomsnittliga priset för beläggningsentreprenader sjönk med 25 procent efter det att asfaltkartellen avslöjades.

Relaterad information