Bättre förutsättningar för konkurrens mellan onlineresebyråer efter utredning

Publicerad

– Förutsättningarna för konkurrens mellan onlineresebyråer har förbättrats. Det visar en uppföljning som nyligen har gjorts av de beslut om onlineresebyråers avtalsvillkor som flera konkurrensmyndigheter inom EU genomförde för ett par år sedan. Tyvärr visar uppföljningen att flera hotell inte känner till dessa positiva förändringar. Det vill vi ändra på, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

Karin Lunning berättar om resultatet av uppföljningen som Konkurrensverket och nio andra konkurrensmyndigheter gjort tillsammans med Europeiska kommissionen.

Flera nationella konkurrensmyndigheter inom EU utredde samtidigt onlineresebyråernas avtalsvillkor. Nu har besluten följts upp. Vad blev effekten?

– Olika länder valde olika lösningar för att komma till rätta med konkurrensproblemet vid bokning online av hotellrum. Det samlade resultatet är att det nu är vanligare än tidigare att hotell erbjuder olika priser och olika produkterbjudanden hos onlineresebyråerna. Förutsättningarna för konkurrens mellan onlineresebyråerna har alltså förbättrats efter förändringarna i avtalsvillkoren. Det gynnar konsumenterna som kan få bättre sök- och jämförelsetjänster och attraktivare erbjudanden när de ska boka hotellrum.

Uppföljningen visar också att flera hotell inte känner till dessa avtalsförändringar och vad de innebär för hotellens möjligheter att erbjuda sina tjänster i olika kanaler. Hur ser du på det?

– Det är viktigt att hotellen känner till att de har rätt att sätta olika priser hos olika onlineresebyråer. Vi kommer därför göra informationsinsatser för att öka kunskapen om de nya möjligheterna. Bland annat kommer vi att skicka brev direkt till hotell i Sverige där vi berättar om förändringarna.

Varför fattade Konkurrensverket för ett par år sedan beslut om att utreda onlineresebyråers avtalsvillkor?

– Konkurrensverket fick tips om att onlineresebyråer ställde upp villkor som förbjöd de hotell som ville sälja sina tjänster via deras webbplats att erbjuda lägre pris via andra, konkurrerande onlineresebyråer, eller via hotellens egen webbplats. Konkurrensverket misstänkte att denna typ av så kallade paritetsvillkor utgjorde ett förbjudet konkurrensbegränsande samarbete och inledde två utredningar. Utredningarna gällde Booking.com och Expedia.

Ärendet som rörde Booking.com avslutades med ett beslut att godta ett frivilligt åtagande från företaget. Vad gäller Expedia avskrevs ärendet sedan företaget ändrat sina avtalsvillkor.

Konkurrensverket genomförde utredningarna i nära samarbete med konkurrensmyndigheterna i Frankrike och Italien. Vad hade det för betydelse?

– Vi har bistått varandra på olika sätt i utredningsarbetet. Inte minst har vi kunnat dela kunskap och information med varandra. Utredningen är ett tydligt exempel på hur ett effektivt samarbete kan se ut mellan EU:s konkurrensmyndigheter till nytta för konsumenterna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information