Bättre förutsägbarhet och tillsyn motiverar stabila avgifter

Publicerad

Konkurrensverket stöder förslaget om en förhandsreglering av naturgasföretagens intäkter och ser möjligheter med den framtida utformningen.

Bättre förutsägbarhet och förenklad tillsyn på marknaden motiverar en ändring av nuvarande reglering av avgifter för överföring, lagring och förgasning. Det skriver Konkurrensverket till Näringsdepartementet i ett yttrande över förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter.

Konkurrensverket föreslår en real linjär metod för fördelning av företagens kapitalkostnader. Istället för att företagets intäktsram beräknas på osäkra schabloner, som motsvarar verksamhetens skäliga kostnader, skulle företagens faktiska kostnader kunna användas i regleringsmodellen.

Konkurrensverket betonar att en förhandsreglering av gasföretagens intäkter bör ha till syfte att begränsa möjligheten för nätföretagen att utnyttja sin monopolställning. Utformningen bör säkerställa en effektiv tillsyn, som ger förutsägbarhet för samtliga aktörer på marknaden.

Relaterad information