Bättre för sopkunder efter utredning

Publicerad

Konkurrensproblemen har undanröjts med bland annat tydligare information till kunderna. Det är resultatet av en utredning på avfallsområdet som Konkurrensverket har genomfört.

Nårab är ett kommunalt avfallsföretag som har monopol på insamling av hushållsavfall i ett antal kommuner i Skåne. Företaget är även verksamt inom den konkurrensutsatta marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsavfall (glas, tidningspapper m.m.). Konkurrensverket har utrett om Nårab genom bland annat olika rabattsystem har missbrukat sin dominerande ställning för att tränga ut en konkurrent. Eftersom Nårab under utredningens gång har genomfört en rad förändringar som gynnar kunderna, oavsett vem som hämtar avfallet, avslutar Konkurrensverket ärendet.

Relaterad information