Bäst värde är inte alltid lägsta pris

Publicerad

Bästa värde är inte alltid lägsta pris när kommuner och myndigheter gör sina inköp. Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Det är viktigt att alltid väga in kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra aspekter, framhöll Dan Sjöblom när han talade vid konferensen "I medborgarnas tjänst".

– Skattefinansierade organisationer bör alltid eftersträva att få ut bästa möjliga värde för de resurser de har till sitt förfogande. Och bästa värde är inte alltid lägsta pris. Kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra aspekter måste också vägas in. Det handlar om att ställa krav på rätt sätt för att sammantaget få ut bästa möjliga värde.

Dan Sjöblom framhöll också att det är viktigt att tidigt i processen identifiera vad som är bästa värde och utforma kraven därefter. Detta kan inte göras senare i en objektiv utvärdering av inkomna och anonyma anbud. Ett tilldelningsbeslut blir aldrig bättre än vad upphandlingsunderlaget gav förutsättningar för.

– Jag vill att beslutsfattare i kommuner och på myndigheter tar ett större ansvar när det gäller hur de organiserar sina inköp av varor och tjänster och för hur förvaltningens arbete med kravställande, uppföljning och utvärdering bedrivs. Jag vill att de som ansvarar för förvaltningarnas inköp också deltar i förvaltningens strategiska diskussioner.

Min ambition är att Konkurrensverkets samlade upphandlingsstöd ska bidra till att fler beslutsfattare väljer att utveckla sina organisationer i den riktningen. Då skapas förutsättningar för strategisk upphandling i medborgarnas tjänst, sa Dan Sjöblom.

Relaterad information