Avtal om restaurangskola ska upphandlas

Publicerad

Sävsjö kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling när man avtalade om en restaurangskola utan upphandling i konkurrens.

Sävsjö kommun har träffat ett avtal om utbildning för hotell- restaurang- och turismelever med ett företag som driver en restaurang-, konferens- och hotellanläggning. Utbildningen förläggs till anläggningen och ingår som en naturlig del i verksamheten. Kommunen anser att avtalet är ett hyresavtal och därför inte behövde upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

Konkurrensverket har dock gjort en annan bedömning. Eftersom kommunen inte har visat att hyresundantaget är tillämpligt och det inte heller framkommit någon annan grund som kan berättiga att avtalet tilldelades, anser Konkurrensverket att avtalet skulle ha upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Relaterad information