Avtal om badhus skulle ha upphandlats

Publicerad

Kristinehamns kommuns nyttjanderättsavtal var i själva verket ett byggentreprenadkontrakt som skulle ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Det har Konkurrensverket beslutat.

Kristinehamns kommun har träffat ett så kallat nyttjanderättsavtal med ett fastighetsföretag. Avtalet innebär att fastighetsföretaget låter bygga och därefter sköter driften av ett badhus för kommunens räkning. Avtalet, som har tilldelats fastighetsföretaget utan offentlig upphandling, gäller fram till år 2032 och kommunen betalar en ersättning om cirka 7,5 miljoner kronor per år till fastighetsföretaget för uppförandet och nyttjandet av badhuset.

Konkurrensverket bedömer att avtalet är att betrakta som ett byggentreprenadkontrakt som skulle ha upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Eftersom någon offentlig upphandling inte har gjorts har Kristinehamns kommun brutit mot LOU.

Konkurrensverket framhåller även i sitt beslut att det inte kan uteslutas att kommunen hade kunnat ingå ett förmånligare avtal än vad som nu skett om man hade följt lagen. Dessutom kan andra potentiella leverantörer ha lidit skada då de har utestängts från möjligheten att lämna anbud och konkurrera om byggentreprenadkontraktet.

Relaterad information