Avslutad utredning om lojalitetsskapande avtal på mejerimarknaden

Publicerad

Konkurrensverket har, efter ett tips, utrett om att Arla missbrukat sin dominerande ställning på marknaden genom lojalitetsskapande avtal med dagligvarubutiker.

Enligt tipset ska Arlas avtal fått effekten att konkurrerande företag inte har kunnat etablera nya leverantörsavtal med butikerna och i vissa fall även tvingats avsluta befintliga leverantörsavtal. 

Konkurrensverkets utredning har inte gett stöd för att Arlas rabatter kan leda till konkurrensbegränsande utestängning. Utredningen har inte heller gett stöd för att Arla har gjort betalningar till dagligvaruhandlare som villkorats med exklusivitet. Med hänsyn till vad som kommit fram i utredningen anser Konkurrensverket att det saknas skäl att prioritera fortsatt utredning av ärendet. 

Konkurrensverkets beslut att inte fortsätta utreda ärendet innebär inte ett ställningstagande till om Arlas förfarande strider mot konkurrensreglerna.

Relaterad information