Avknoppning ska ske enligt upphandlingsreglerna

Publicerad

Landstinget i Östergötland har valt att dra tillbaka planerna på att avknoppa verksamhet utan föregående upphandling. Därmed kommer inget företag att gynnas framför något annat.

- Det är bra att Landstinget i Östergötland väljer att följa upphandlingsreglerna, säger generaldirektör Claes Norgren.

Landstinget i Östergötland ville att en viss utvald personalgrupp skulle få ta över driften av närsjukvården i Finspång utan föregående upphandling, så kallad avknoppning. Beslutet överklagades till länsrätten som fastställde att landstinget handlat felaktigt och att upphandlingen skulle göras om.

Landstinget hade ändå för avsikt att genomföra den planerade avknoppningen, i trots mot domstolens beslut. Konkurrensverket öppnade då ett tillsynsärende och skrev till Landstinget i Östergötland och bad om en redovisning för hur landstinget tänkte gå vidare.

- Alla företag och organisationer måste behandlas lika av ett landsting eller en kommun. Det är viktigt att hushålla med de allmänna tillgångarna. De regler som finns för offentlig upphandling är till för att garantera likabehandling och transparens, och det är därför viktigt att regelverket följs, säger Claes Norgren.

Av det svar som landstinget i Östergötland skickat till Konkurrensverket framgår att man inte har för avsikt att gå vidare med den aktuella avknoppningen.

Relaterad information