Avfallshantering Östra Skaraborg bröt mot upphandlingsreglerna

Publicerad

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har, enligt beslut av Konkurrensverket, brutit mot upphandlingsreglerna genom att ställa krav som gynnat endast en av de möjliga anbudsgivarna.

Det aktuella fallet gäller förbränning av avfall mm. Bland annat ställdes krav om en avlastningsplats belägen högst en kilometer från en viss adress, ett krav som anpassats till en av anbudsgivarnas behov.

Senast den 21 juli 2008 ska AÖS redovisa till Konkurrensverket vilka åtgärder man tänker vidta för att snarast avveckla kontraktet.

Relaterad information