Att skapa inköpsorganisationer i världsklass

Publicerad

En strategisk och ändamålsenlig organisation kan använda inköpsverksamheten för att nå de olika mål som verksamheten sätter upp. För att nå dit är det viktigt att ha en tydlig koppling till visioner och långsiktig målsättning. Det framhöll generaldirektör Dan Sjöblom vid Konkurrensverkets seminarium i Visby.

Från den 1 juli ansvarar Konkurrensverket för ett sammanhållet nationellt upphandlingsstöd som ger råd och vägledning till alla som arbetar med offentlig upphandling.

– Vi har ambitionen är att skapa ett upphandlingsstöd i världsklass. Då är det i min värld naturligt att också ha med hållbarhetsaspekterna i det arbetet. Detta är också ett mycket högt prioriterat arbete för myndigheten och de kriterier som Miljöstyrningsrådet har tagit fram för att hjälpa inköpare att ställa miljökrav vid upphandlingar kommer att finnas kvar, och de kommer att utvecklas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det nya och bredare uppdrag som Konkurrensverket fått med ansvaret att bygga upp ett samlat statligt upphandlingsstöd innebär en rad förändringar. Vid ett seminarium den 3 juli 2014 under rubriken ”Att skapa inköpsorganisationer i världsklass” redogjorde Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom för ett antal åtgärder som redan genomförts och som kommer att märkas inom en snar framtid.

Torsdag 3 juli, kl. 9.30–10.30 Seminarium: Att skapa inköpsorganisationer i världsklass Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24 (nära Österport)

Medverkande:
Dan Sjöblom, generaldirektör, Konkurrensverket
Ylva Mannervik, avdelningschef, Konkurrensverket
Viktor Morawski, upphandlingschef, Upphandling Södertörn
Katarina Norén, inköpsdirektör, Trafikverket
Moderator: Ola Billger, kommunikationschef, Konkurrensverket

Relaterad information