Åtagande ska garantera konkurrens för reklam i radio

Publicerad

Två radioföretag har åtagit sig att ändra i ett samarbetsavtal för att öka möjligheten till konkurrens beträffande annonsering i kommersiell radio. Konkurrensverket har beslutat att godta de båda företagens åtagande. Åtagandet är förenat med vite.

Det är de två radioföretagen SBS Discovery Radio AB (SBS Radio) och RBS Broadcasting AB (NRJ) som åtagit sig att till viss del upphöra med ett samarbete om försäljning av reklamtid i radio i vissa sändningsområden. Företagen har nu ändrat i ett tidigare samarbetsavtal, och NRJ ska regelbundet rapportera till Konkurrensverket hur åtagandet följs. Om företagen bryter mot åtagandet kan viten på 20 miljoner kronor för SBS Radio och 15 miljoner kronor för NRJ dömas ut.

Relaterad information