ASSA Sveriges förvärv av Swesafe

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att lämna Assa Sverige AB:s förvärv av Swesafe AB utan åtgärd. Det här innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda förvärvet ytterligare.

ASSA ingick den 1 november 2010 avtal med aktieägarna i Swesafe om förvärv av samtliga aktier i Swesafe. Koncentrationen anmäldes till Konkurrensverket som efter en inledande undersökning fann att ytterligare analys av koncentrationens effekter på marknaden behövdes. Konkurrensverket beslutade därför den 10 januari 2011 att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen.

Undersökningen har nu avslutats då det konstaterats att förvärvet inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Förvärvet lämnas därför utan åtgärd.

ASSA ABLOY- koncernens svenska verksamhet utgörs huvudsakligen av tillverkning och grossistförsäljning av lås och beslag samt tillverkning och installation av dörrautomatik. Swesafe tillhandahåller låssmedsprodukter och tjänster samt andra säkerhetsrelaterade produkter och tjänster till slutkunder.

Relaterad information