Arvid Fredenberg tillförordnad chefsekonom

Publicerad

Från och med 1 september 2008 till och med 31 juli 2009 kommer Konkurrensverkets chefsekonom Sten Nyberg att vara tjänstledig för forskning vid Institute for Advanced Study i Princeton, USA.

Tillförordnad chefsekonom blir ek. dr. Arvid Fredenberg. Han är idag biträdande chefsekonom på Konkurrensverket.

För Konkurrensverket är ekonomisk forskning och informationsspridning viktiga prioriteringar och utgör myndighetens tredje verksamhetsgren.

Konkurrensverket ger anslag till ett flertal forskningsprojekt på konkurrensområdet, stödjer workshops och anordnar årligen konferensen Pros & Cons som sammanför ledande internationella forskare och praktiker på konkurrensområdet.

Forskarutbildade medarbetare erbjuds också forskningstid inom ramen för sina tjänster.

Relaterad information