Ärlighet ska löna sig

Publicerad

Anbudskarteller är ett gissel. De leder till sämre konkurrens, högre priser och sämre utveckling och innovation. Dessutom skadar de konsumenterna, konkurrensen och samhällsekonomin. De sätter upphandlingar ur spel och kostar pengar för skattebetalarna. Anbudskarteller trivs bäst i det fördolda och är därför svåra att upptäcka.

Offentliga upphandlare och upphandlande myndigheter är viktiga i kampen för att upptäcka anbudskarteller och därför lanserar Konkurrensverket idag en ny informationsbroschyr: Ärlighet ska löna sig.

Genom informationen vill Konkurrensverket hjälpa dig som är upphandlare med konkreta tips på vad du kan göra för att hjälpa till att upptäcka anbudskarteller. I broschyren beskrivs olika tecken på en anbudskartell, hur du som upphandlare kan förebygga anbudskarteller, tips inför utformningen av förfrågningsunderlag och hur du gör för att anmäla en misstänkt anbudskartell.

Med broschyren följer också en checklista.

Senast uppdaterad:

Relaterad information