Arlas köp av Falbygden Ost kan genomföras

Publicerad

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Arla Foods förvärv av Falbygdens Ost utan åtgärd. Detta innebär att affären kan genomföras.

Arla Foods AB anmälde i november 2014 att de hade för avsikt att förvärva Falbygdens Ost. I december 2014 beslutade Konkurrensverket att genomföra en särskild undersökning av företagskoncentrationen. Arla är producent och distributör av olika slags ost, medan Falbygden är en ostgrossist som vidareförädlar och distribuerar ost.

Konkurrensverket har utrett förvärvets effekter. Konkurrensverket bedömer att Arlas köp av Falbygden inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska ostmarknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information