Arlas förvärv av Gefleortens mejeri kan genomföras

Publicerad

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Arla Foods AB (Arla Foods) förvärv av Gefleortens Mejeri ekonomisk förening (Gefleortens) utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Arla Foods och Gefleortens är mejeriföreningar som producerar och saluför mejeriprodukter. Arla Foods har medlemmar i stora delar av Sverige. Vidare har Arla Foods produktionsanläggningar på flera platser i Sverige och har en rikstäckande distribution och försäljning av sina mejeriprodukter. Gefleortens medlemmar är belägna i Gävleborg, Dalarna och norra Uppland. Det är även främst i detta område som Gefleortens mejeriprodukter säljs.

Både Arla Foods och Gefleortens producerar och säljer konsumtionsmjölk, filmjölk, yoghurt, grädde, crème fraiche, gräddfil och matlagningsyoghurt. Inom dessa produktsegment överlappar således företagens verksamheter. Båda parter är verksamma med att producera och sälja dessa mejeriprodukter till dagligvaruhandeln under mejeriernas egna varumärken (producentmärkta produkter) samt i varierande grad under dagligvaruhandelns varumärken (EMV).

Arla Foods har en mycket stark ställning på marknaden för mejeriprodukter i Sverige. Förvärvet väntas stärka denna ställning ytterligare. Vidare kommer en aktör försvinna från marknaden som ett resultat av förvärvet. Konkurrensverkets utredning visar dock att Gefleortens inte utövar ett betydande konkurrenstryck på Arla Foods i nuläget. Gefleortens minskade försäljning och fallande lönsamhet tyder dessutom på att konkurrenstrycket kommer försvagas ytterligare i Gefleortens huvudområde oaktat koncentrationen. Koncentrationen bedöms inte heller försämra möjligheterna till expansion och/eller nyinträden. 

Konkurrensverkets bedömning är därför att förvärvet inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information