Arlas försäljning av Grådö inte slutförd

Publicerad

En förvaltare tar över arbetet att sälja Grådö mejeri i Hedemora eftersom Arlas tidsfrist nu har löpt ut.

Konkurrensverkets beslut att godkänna fusionen mellan mejeriföretagen Arla och Milko i oktober 2011 var förenat med vissa villkor. Fem olika varumärken måste avyttras, liksom mejeriet i Grådö. Försäljningen skulle ske inom viss tidsperiod och en oberoende förvaltare skulle övervaka att Arla efterlevde åtagandena.

Konkurrensverket har tidigare godkänt att varumärket Bollnäsfil säljs till Gefleortens mejeriförening, att varumärkena Fjällfil och Fjällyoghurt säljs till Norrmejerier samt att varumärkena Tiger och Bärry säljs till Kavli.

Försäljningen av Grådö-mejeriet har dock inte skett inom angiven tidsperiod. Därför tar, enligt villkoren i åtagandena, avyttringsförvaltaren Mikael Eriksson vid PwC från och med i dag över ansvaret för att verkställa försäljningen.

Kontaktuppgifter till avyttringsförvaltaren:
Mikael Eriksson Tfn: 08-5553 36 26 Mobil: 0709-29 27 18 E-post: mikael.eriksson@se.pwc.com

Relaterad information